بروزرسانی: ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

چهارپهلو آلیاژی80*50 ST52 نرمال بنگاه تهران

تماس بگیرید

سایز حالت محل بارگیری
سایز حالت آلیاژ محل بارگیری
ورق
80*50 نرمال ST52 بنگاه تهران