بروزرسانی: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱

چهارپهلو آلیاژی80*50 ST52 نرمال بنگاه تهران

24,900 تومان

سایز حالت محل بارگیری
سایز حالت آلیاژ محل بارگیری
ورق
80*50 نرمال ST52 بنگاه تهران