بروزرسانی: ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

چهارپهلو آلیاژی70*70 ST52 نرمال بنگاه تهران

تماس بگیرید

سایز حالت محل بارگیری
سایز حالت آلیاژ محل بارگیری
ورق
70*70 نرمال ST52 بنگاه تهران