بروزرسانی: ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

چهارپهلو آلیاژی120*50 ST52 نرمال بنگاه تهران

تماس بگیرید

سایز حالت محل بارگیری
سایز حالت آلیاژ محل بارگیری
ورق
120*50 نرمال ST52 بنگاه تهران