بروزرسانی: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱

چهارپهلو آلیاژی 8*8 ST52 ترانس بنگاه تهران

35,400 تومان

سایز حالت محل بارگیری
سایز حالت آلیاژ محل بارگیری
ورق
8*8 ترانس ST52 بنگاه تهران