بروزرسانی: ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

چهارپهلو آلیاژی 80*80 CK45 نرمال بنگاه تهران

تماس بگیرید

سایز حالت محل بارگیری
سایز حالت آلیاژ محل بارگیری
ورق
80*80 نرمال CK45 بنگاه تهران