بروزرسانی: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱

چهارپهلو آلیاژی 80*80 CK45 نرمال بنگاه تهران

24,900 تومان

سایز حالت محل بارگیری
سایز حالت آلیاژ محل بارگیری
ورق
80*80 نرمال CK45 بنگاه تهران