بروزرسانی: ۲۵ تیر ۱۴۰۱

چهارپهلو آلیاژی 70*70 CK45 نرمال بنگاه تهران

27,000 تومان

سایز حالت محل بارگیری
سایز حالت آلیاژ محل بارگیری
ورق
70*70 نرمال CK45 بنگاه تهران