بروزرسانی: ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

چهارپهلو آلیاژی 70*70 CK45 نرمال بنگاه تهران

تماس بگیرید

سایز حالت محل بارگیری
سایز حالت آلیاژ محل بارگیری
ورق
70*70 نرمال CK45 بنگاه تهران