بروزرسانی: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱

چهارپهلو آلیاژی 6*6 ST52 ترانس بنگاه تهران

32,400 تومان

سایز حالت محل بارگیری
سایز حالت آلیاژ محل بارگیری
ورق
6*6 ترانس ST52 بنگاه تهران