بروزرسانی: ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

چهارپهلو آلیاژی 5*5 ST52 ترانس بنگاه تهران

تماس بگیرید

سایز حالت محل بارگیری
سایز حالت آلیاژ محل بارگیری
ورق
5*5 ترانس ST52 بنگاه تهران