بروزرسانی: ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

چهارپهلو آلیاژی 50*50 CK45 نرمال بنگاه تهران

تماس بگیرید

سایز حالت محل بارگیری
سایز حالت آلیاژ محل بارگیری
ورق
50*50 نرمال CK45 بنگاه تهران