بروزرسانی: ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

چهارپهلو آلیاژی 40*40 CK45 نرمال بنگاه تهران

تماس بگیرید

سایز حالت محل بارگیری
سایز حالت آلیاژ محل بارگیری
ورق
40*40 نرمال CK45 بنگاه تهران