بروزرسانی: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱

چهارپهلو آلیاژی 30*50 CK45 نرمال بنگاه تهران

25,200 تومان

سایز حالت محل بارگیری
سایز حالت آلیاژ محل بارگیری
ورق
30*50 نرمال CK45 بنگاه تهران