بروزرسانی: ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

چهارپهلو آلیاژی 30*30 CK45 نرمال بنگاه تهران

تماس بگیرید

سایز حالت محل بارگیری
سایز حالت آلیاژ محل بارگیری
ورق
30*30 نرمال CK45 بنگاه تهران