بروزرسانی: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱

چهارپهلو آلیاژی 25*25 CK45 نرمال بنگاه تهران

27,000 تومان

سایز حالت محل بارگیری
سایز حالت آلیاژ محل بارگیری
ورق
25*25 نرمال CK45 بنگاه تهران