بروزرسانی: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱

چهارپهلو آلیاژی 18*18 ST52 ترانس بنگاه تهران

27,800 تومان

سایز حالت محل بارگیری
سایز حالت آلیاژ محل بارگیری
ورق
18*18 ترانس ST52 بنگاه تهران