بروزرسانی: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱

چهارپهلو آلیاژی 18*18 CK45 نرمال بنگاه تهران

27,000 تومان

سایز حالت محل بارگیری
سایز حالت آلیاژ محل بارگیری
ورق
18*18 نرمال CK45 بنگاه تهران