بروزرسانی: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱

چهارپهلو آلیاژی 16*16 CK45 نرمال بنگاه تهران

27,000 تومان

سایز حالت محل بارگیری
سایز حالت آلیاژ محل بارگیری
ورق
16*16 نرمال CK45 بنگاه تهران