بروزرسانی: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱

چهارپهلو آلیاژی 15*15 CK45 نرمال بنگاه تهران

27,000 تومان

سایز حالت محل بارگیری
سایز حالت آلیاژ محل بارگیری
ورق
15*15 نرمال CK45 بنگاه تهران