بروزرسانی: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱

چهارپهلو آلیاژی 14*14 ST52 ترانس بنگاه تهران

27,800 تومان

سایز حالت محل بارگیری
سایز حالت آلیاژ محل بارگیری
ورق
14*14 ترانس ST52 بنگاه تهران