بروزرسانی: ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

چهارپهلو آلیاژی 14*14 ST52 ترانس بنگاه تهران

تماس بگیرید

سایز حالت محل بارگیری
سایز حالت آلیاژ محل بارگیری
ورق
14*14 ترانس ST52 بنگاه تهران