بروزرسانی: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱

چهارپهلو آلیاژی 12*12 CK45 نرمال بنگاه تهران

27,000 تومان

سایز حالت محل بارگیری
سایز حالت آلیاژ محل بارگیری
ورق
12*12 نرمال CK45 بنگاه تهران