بروزرسانی: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱

چهارپهلو آلیاژی 120*120 CK45 نرمال بنگاه تهران

27,000 تومان

سایز حالت محل بارگیری
سایز حالت آلیاژ محل بارگیری
ورق
120*120 نرمال CK45 بنگاه تهران