بروزرسانی: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱

چهارپهلو آلیاژی 10*10 ST52 نرمال بنگاه تهران

26,400 تومان

سایز حالت محل بارگیری
سایز حالت آلیاژ محل بارگیری
ورق
10*10 نرمال ST52 بنگاه تهران