بروزرسانی: ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

چهارپهلو آلیاژی 10*10 CK45 نرمال بنگاه تهران

تماس بگیرید

سایز حالت محل بارگیری
سایز حالت آلیاژ محل بارگیری
ورق
10*10 نرمال CK45 بنگاه تهران