بروزرسانی: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱

چهارپهلو آلیاژی 10*10 CK45 نرمال بنگاه تهران

26,600 تومان

سایز حالت محل بارگیری
سایز حالت آلیاژ محل بارگیری
ورق
10*10 نرمال CK45 بنگاه تهران