بروزرسانی: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱

چهارپهلو آلیاژی 10*10 ST52 ترانس بنگاه تهران

26,400 تومان

سایز حالت محل بارگیری
سایز حالت آلیاژ محل بارگیری
ورق
10*10 ترانس ST52 بنگاه تهران