بروزرسانی: ۴ تیر ۱۴۰۱

چهارپهلو آلیاژی 100*100 CK45 نرمال بنگاه تهران

27,000 تومان

سایز حالت محل بارگیری
سایز حالت آلیاژ محل بارگیری
ورق
100*100 نرمال CK45 بنگاه تهران