بروزرسانی: ۱۷ آبان ۱۴۰۲

ورق روغنی 2 فولاد مبارکه عرض 1000 رول کارخانه

تماس بگیرید

ورق
ضخامت حالت استاندارد محل بارگیری
2 رول ST12 کارخانه