بروزرسانی: ۱۶ خرداد ۱۴۰۳

ورق روغنی 0.9 هفت الماس عرض 1250 رول کارخانه

تماس بگیرید

ورق
ضخامت حالت استاندارد محل بارگیری
0.9 رول ST12 کارخانه