بروزرسانی: ۴ تیر ۱۴۰۱

ورق روغنی 0.2 هفت الماس عرض 1250 رول کارخانه

تماس بگیرید

ورق
ضخامت حالت استاندارد محل بارگیری
0.2 رول ST12 کارخانه