بروزرسانی: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱

ورق رنگی 0.5 فولاد مبارکه عرض 1250 نارنجی رول کارخانه

تماس بگیرید

ورق
ضخامت حالت رنگ استاندارد محل بارگیری
0.5 رول نارنجی 2004 کارخانه