بروزرسانی: ۱۶ خرداد ۱۴۰۳

ورق رنگی 0.5 فولاد بهمن عرض 1250 آبی رول کارخانه

تماس بگیرید

ورق
ضخامت حالت رنگ استاندارد محل بارگیری
0.5 رول آبی 5017 کارخانه