بروزرسانی: ۲۶ تیر ۱۴۰۱

ورق رنگی 0.5 سمنان عرض 1250 سفید رول کارخانه

تماس بگیرید

تا کنون تغییر قیمتی برای این محصول ثبت نشده است.

ورق
ضخامت حالت رنگ استاندارد محل بارگیری
0.5 رول سفید 9016 کارخانه