بروزرسانی: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱

ورق رنگی 0.47 چین عرض 1250 سفید یخچالی رول بنگاه تهران

تماس بگیرید

ورق
ضخامت حالت رنگ استاندارد محل بارگیری
0.47 رول سفید 9016 بنگاه تهران