بروزرسانی: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱

ورق رنگی 0.47 چین عرض 1250 سبز رول بنگاه تهران

تماس بگیرید

تا کنون تغییر قیمتی برای این محصول ثبت نشده است.

ورق
ضخامت حالت رنگ استاندارد محل بارگیری
0.47 رول سبز 6024 بنگاه تهران