بروزرسانی: ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

ورق رنگی 0.47 چین عرض 1250 آبی رول بنگاه تهران

تماس بگیرید

ورق
ضخامت حالت رنگ استاندارد محل بارگیری
0.47 رول آبی 5017 بنگاه تهران