بروزرسانی: ۳ اسفند ۱۴۰۲

ورق رنگی 0.47 چین عرض 1000 پرتقالی رول بنگاه تهران

تماس بگیرید

ورق
ضخامت حالت رنگ استاندارد محل بارگیری
0.47 رول پرتقالی 1028 بنگاه تهران