بروزرسانی: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱

ورق رنگی 0.3 چین عرض 1000 بنفش رول بنگاه تهران

تماس بگیرید

تا کنون تغییر قیمتی برای این محصول ثبت نشده است.

ورق
ضخامت حالت رنگ استاندارد محل بارگیری
0.3 رول بنفش 4004 بنگاه تهران