بروزرسانی: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱

ورق رنگی 0.18 چین عرض 1000 صورتی رول بنگاه تهران

تماس بگیرید

ورق
ضخامت حالت رنگ استاندارد محل بارگیری
0.18 رول صورتی 4003 بنگاه تهران