بروزرسانی: ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

ورق رنگی 0.18 چین عرض 1000 سفال رول بنگاه تهران

تماس بگیرید

تا کنون تغییر قیمتی برای این محصول ثبت نشده است.

ورق
ضخامت حالت رنگ استاندارد محل بارگیری
0.18 رول سفال 8004 بنگاه تهران