بروزرسانی: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

ورق رنگی 0.18 چین عرض 1000 بنفش رول بنگاه تهران

تماس بگیرید

ورق
ضخامت حالت رنگ استاندارد محل بارگیری
0.18 رول بنفش 4004 بنگاه تهران