بروزرسانی: ۱۴ آبان ۱۴۰۲

ورق استیل 316 ضخامت 5 عرض 1250 رول بنگاه تهران

تماس بگیرید

ورق
ضخامت حالت استاندارد محل بارگیری
5 رول 316 بنگاه تهران