بروزرسانی: ۱۴ آبان ۱۴۰۲

ورق استیل 316 ضخامت 2 عرض 1000 رول بنگاه تهران

تماس بگیرید

ورق
ضخامت حالت استاندارد محل بارگیری
2 رول 316 بنگاه تهران