بروزرسانی: ۱۴ آبان ۱۴۰۲

ورق استیل 316 ضخامت 12 عرض 1000 رول بنگاه تهران

تماس بگیرید

ورق
ضخامت حالت استاندارد محل بارگیری
12 رول 316 بنگاه تهران