بروزرسانی: ۱۴ آبان ۱۴۰۲

ورق استیل 316 ضخامت 10 عرض 1500 رول بنگاه تهران

تماس بگیرید

ورق
ضخامت حالت استاندارد محل بارگیری
10 رول 316 بنگاه تهران