بروزرسانی: ۱۴ آبان ۱۴۰۲

ورق استیل 304 ضخامت 10 عرض 1000 رول بنگاه تهران

تماس بگیرید

ورق
ضخامت حالت استاندارد محل بارگیری
10 رول 304 بنگاه تهران