بروزرسانی: ۱۴ آبان ۱۴۰۲

ورق استیل 304 ضخامت 0.9 عرض 1000 رول بنگاه تهران

تماس بگیرید

ورق
ضخامت حالت استاندارد محل بارگیری
0.9 رول 304 بنگاه تهران