بروزرسانی: ۱۶ خرداد ۱۴۰۳

میلگرد ساده 6.5 پرشین فولاد کلاف A1 کارخانه

تماس بگیرید

تا کنون تغییر قیمتی برای این محصول ثبت نشده است.

سایر حالت استاندارد محل بارگیری
سایز حالت استاندارد محل بارگیری
6.5 کلاف A1 کارخانه