بروزرسانی: ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

میلگرد ساده 32 فولاد متین شاخه 6 متری A1 بنگاه تهران

تماس بگیرید

سایر حالت استاندارد محل بارگیری
سایز حالت استاندارد محل بارگیری
32 شاخه 6 متری A1 بنگاه تهران