بروزرسانی: ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

میلگرد ساده 22 فولاد کویر کاشان شاخه 12 متری A1 کارخانه

تماس بگیرید

سایر حالت استاندارد محل بارگیری
سایز حالت استاندارد محل بارگیری
22 شاخه 12 متری A1 کارخانه