بروزرسانی: ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

میلگرد ساده 18 آذر گستر سدید شاخه 6 متری A1 بنگاه تهران

تماس بگیرید

تا کنون تغییر قیمتی برای این محصول ثبت نشده است.

سایر حالت استاندارد محل بارگیری
سایز حالت استاندارد محل بارگیری
18 شاخه 6 متری A1 بنگاه تهران