بروزرسانی: ۱۴ آبان ۱۴۰۲

میلگرد آجدار 8 هشترود شاخه 12 متری A2 کارخانه

تماس بگیرید

سایر حالت استاندارد محل بارگیری
سایز حالت استاندارد محل بارگیری
8 شاخه 12 متری A2 کارخانه