بروزرسانی: ۹ خرداد ۱۴۰۲

میلگرد آجدار 12 فولاد ظفر بناب شاخه 12 متری A2 کارخانه

تماس بگیرید

سایر حالت استاندارد محل بارگیری
سایز حالت استاندارد محل بارگیری
12 شاخه 12 متری A2 کارخانه